Uutissähkeet: SDP:n puoluehallitus aikoo kieltää housuun kuseksimisen

Posted by

SääntöSuomi 2025-ohjelmassa pohditaan myös muita keinoja lisätä kansalaisten turvallisuutta.

Oulussa kokoontunut SDP:n puoluehallitus on päättänyt tehdä lakialoitteen housuun kuseksimisen kieltämisestä. Yksimielisen äänestystuloksen selvittyä puoluehallituksen lainsäädäntösihteeri Peter Slunga-Näkkälä kommentoi aloitteen tulevan hyvänä lisäyksenä SDP:ssä jo vuosia suunniteltuun SääntöSuomi 2025-ohjelmaan.

Lainsäädännöllisesti aloite etenee eduskunnan käsittelyyn jo ensi vuoden alkupuolella ja puoluehallituksen tavoitteena on saada lakiehdotus suuren salin päätettäväksi jo ennen mahdollisia päätöksiä Sote-palveluiden tuottamisesta tai puolustusvoimien hävittäjähankinnoista.

Puoluehallitus on pääsemässä yksimielisyyteen myös mainitun teon rangaistusasteikosta. Slunga-Näkkälän mukaan ensikertalainen tai alaikäinen selviäisi teosta sakkorangaistuksella. Useaan otteeseen tapahtuva housuun kuseskelu voisi kuitenkin johtaa yhdyskuntapalveluun. Terveydellisiin syihin vedoten kansalainen voisi kuitenkin hankkia kuseskeluun asianmukaisen luvan ELY-keskukselta.

13.7.2019 Teppo Alias, Oulu